Uppdatering av den här platsen pågår

Under sista veckan i augusti 2019 pågår ett arbete med  att uppdatera den här platsen. uppdateringarna rör främst det jag kallar portofolio.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.